477,300 ₮
Monthly
Mogul Yurt багц
15 хүртэлх хэрэглэгч
Сар бүр 6 хүртэлх дуудлага
Хагас жилд 1 удаа хуваарьт үзлэг
Үнэ цэнийн тайлан жил бүр
Оффис 365 хэрэглэгч бүрт үнэгүй!!!
795,500 ₮
Monthly
Mogul Lodge багц
25 хүртэлх хэрэглэгч
Сар бүр 10 хүртэлх дуудлага
Улирал бүрт хуваарьт үзлэг
Үнэ цэнийн тайлан хагас жилд 1 удаа
Оффис 365 хэрэглэгч бүрт үнэгүй!!!
1,591,000 ₮
Monthly
Mogul Nation багц
50 хүртэлх хэрэглэгч
Сар бүр 20 хүртэлх дуудлага
Улирал бүрт хуваарьт үзлэг
Үнэ цэнийн тайлан улирал тутамд
Оффис 365 хэрэглэгч бүрт үнэгүй!!!

Powered by WHMCompleteSolution