Хувилагчийн хор бул, сэлбэг

NPG-51 хор (Canon iR2520/2525/2530)

NPG-51 хор нь Canon iR2520 , iR2525, iR2530 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 14600 хуудас хэвлэнэ.

NPG-59 хор (Canon IR2002/2002N/2202N/2004N)

NPG-59 хор нь Canon iR2002 , iR2002N, iR2004N хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 10200 хуудас хэвлэнэ.

NPG-28 хор (Canon IR2016/2018/2020/2420L)

NPG-28 хор нь Canon iR2016 , iR2018N, iR2020, iR2014N хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 8300 хуудас хэвлэнэ.

NPG-26 хор (Canon iR4570/3045/3245)

NPG-26 хор нь Canon iR4570 , iR3045, iR3245 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 24000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-68 хор (Canon IR1435/1435I/1435IF/1435P)

NPG-68 хор нь Canon iR1435, iR1435iF/ iR1435P хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 17600 хуудас хэвлэнэ.

NPG-50 хор (Canon iR2535/2545)

NPG-50 хор нь Canon iR2535 , iR2545 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 19400 хуудас хэвлэнэ.

NPG-73 хор (Canon IR ADV-4525i/4535i/4545i/4551i)

NPG-73 хор нь Canon iR-ADV4525, iR-ADV4535i, iR-ADV4545, iR-ADV4551 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 42100 хуудас хэвлэнэ.

NPG-32 хор (Canon iR-1022/1024/1024F/1024iF)

NPG-32 хор нь Canon iR1022 , iR1024, iR1024F хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 7800 хуудас хэвлэнэ.

NPG-66 хар өнгийн хор (Canon iRC1325)

NPG-66 хар өнгийн хор нь Canon iRC1325 хувилагчид таарна.
A4-өөр 16500 хуудас хэвлэнэ.

NPG-66 цэнхэр өнгийн хор (Canon iRC1325)

NPG-66 цэнхэр өнгийн хор нь Canon iRC1325 хувилагчид таарна.
A4-өөр 11500 хуудас хэвлэнэ.

NPG-66 ягаан өнгийн хор (Canon iRC1325)

NPG-66 ягаан өнгийн хор нь Canon iRC1325 хувилагчид таарна.
A4-өөр 11500 хуудас хэвлэнэ.

NPG-66 шар өнгийн хор (Canon iRC1325)

NPG-66 шар өнгийн хор нь Canon iRC1325 хувилагчид таарна.
A4-өөр 11500 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 хар өнгийн хор (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 хар өнгийн хор нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 23000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 цэнхэр өнгийн хор (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 цэнхэр өнгийн хор нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 19000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 ягаан өнгийн хор (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 ягаан өнгийн хор нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 19000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 шар өнгийн хор (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 шар өнгийн хор нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 19000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-67 хар өнгийн хор (Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520)

NPG-67 хар өнгийн хор нь Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 36000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-67 ягаан өнгийн хор (Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520)

NPG-67 ягаан өнгийн хор нь Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 19000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-67 цэнхэр өнгийн хор (Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520)

NPG-67 цэнхэр өнгийн хор нь Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 19000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-67 шар өнгийн хор (Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520)

NPG-67 шар өнгийн хор нь Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 19000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-50/51 дүрсний бул (Canon iR2535/2545/iR2520/2525/2530)

NPG-51 дүрсний бул нь Canon iR2535/2545/iR2520/2525/2530 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 140000 хуудас хэвлээд дуусна.

NPG-59 дүрсний бул (Canon iR2002/2002N/2202N/2004N)

NPG-59 дүрсний бул нь Canon iR2002/2002N/2202N/2004N хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 61700 хуудас хэвлэнэ.

NPG-28 дүрсний бул (Canon IR2016/2018/2020/2420L)

NPG-28 дүрсний бул нь Canon iIR2016/2018/2020/2420L хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 55000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-68 дүрсний бул (Canon IR1435/1435I/1435IF/1435P)

NPG-68 дүрсний бул нь Canon iR1435, iR1435iF/ iR1435P хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 35500 хуудас хэвлэнэ.

NPG-73 дүрсний бул (Canon IR ADV-4525i/4535i/4545i/4551i)

NPG-73 дүрсний бул нь Canon iR-ADV4525, iR-ADV4535i, iR-ADV4545, iR-ADV4551 хувилагчуудад таарна.
IR ADV-4525 хувилагчинд 314000
IR ADV-4535i хувилагчинд 280000
IR ADV-4545i хувилагчинд 318000
IR ADV-4551i хувилагчинд 338000хуудас тус тус хэвлэнэ.

NPG-32 дүрсний бул (Canon iR-1022/1024/1024F/1024iF)

NPG-32 дүрсний бул нь Canon iR1022 , iR1024, iR1024F хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 26900 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 хар өнгийн дүрсний бул (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 хар өнгийн дүрсний бул нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 43000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 цэнхэр өнгийн дүрсний бул (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 цэнхэр өнгийн дүрсний бул нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 36000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 ягаан өнгийн дүрсний бул (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 ягаан өнгийн дүрсний бул нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 36000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-52 шар өнгийн дүрсний бул (Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/C2220/C2225/C2230)

NPG-52 шар өнгийн дүрсний бул нь Canon iR-ADVC2020/2025H/2030H/2220/2225/2230 хувилагчуудад таарна.
A4-өөр 36000 хуудас хэвлэнэ.

NPG-67 өнгийн дүрсний бул (Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520)

NPG-67 дүрсний бул Canon iR-ADVC3330/3325/3320/3520/3525/3520 хувилагчуудад таарна.
Энэхүү дүрсний бул нь хар, ягаан, шар, цэнхэр 4 өнгөнд бүгдэд нь таардаг.
Хар өнгө нь A4-өөр 84000 хуудас
Цэнхэр, ягаан, шар өнгө нь A4-өөр 66000 хуудас хэвлэнэ.

Powered by WHMCompleteSolution